Zaradi kaznivega dejanja s spolno vsebino leta 2017 obsojenih 66 ljudi, leto prej 71

Slovenija 1 week ago slovenia 11

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini, t. i. Istanbulske konvencije, se bo v torek dotaknila možnih sprememb kazenske zakonodaje pri načelu privolitve v spolni odnos. Za kaznivo dejanje s spolno vsebino je bilo leta 2017 obsojenih 66 ljudi.

Read The Rest at slovenia

Comments

Loading...
Please Insert Your Name Please Insert Your E-Mail Please Write Your Comment Error Happened